پاکت دو لایه پلی امیرمتالایزطلایی زیپ دار

پاکت دو لایه پلی امیرمتالایزطلایی زیپ دار

نمونه چاپ شفاف

پاکت دو لایه پلی امیرمتالایز نقره ای زیپ دار

پاکت دو لایه پلی امیرمتالایز نقره ای زیپ دار

نمونه چاپ شفاف

پاکت دو لایه یک طرفه کاغذ گراف

پاکت دو لایه یک طرفه کاغذ گراف

یک طرفه پلی آمیر زیپ دار 

دارای چاپ دو رنگ سیلک یا دستی

پاکت دو لایه :

یک لایه پلی امیر زبپ دار

یک لایه متالایز نقره ای

دارای چاپ دو رنگ سیلک یا دستی

(چاپ روی ان شفاف است)

پاکت دو لایه پلی امیر :

یک لایه گراف

یک لایه شفاف

(چاپ روی ان شفاف است)

پاکت دو لایه

پاکت دو لایه دسته دار:

یک لایه متالایز نقره ای

یک لایه شفاف پلی امیر

(برای بسته بندی مواد غذایی،زیتون،آجیل)

کیسه دو لایه

پاکت ایستاده ۲ لایه یا ۳ لایه با چاپ دستگاهی تا ۸ رنگ

دارای زیپ و پانچ

پاکت کاغذی

پاکت کاغذی برای ساندویچ و همبرگز

با چاپ حداقل سفارش ۳۰۰kg

کیسه دو لایه

پاکت ایستاده دو رو شفاف از جنس پلی امیر 

با زیب کیپ

پاکت دو لایه تبلیغاتی

پاکت ایستاده دو لایه یک طرف متالایز  

یک لایه پلی امیر شفاف

پاکت دو لایه تبلیغاتی

پاکت ایستاده دو لایه با پانچ دسته

دارای چاپ شفاف

پاکت یک لایه تبلیغاتی

پاکت طلایی یک لایه 

متالایز یک لایه

قابلیت چاپ شفاف یا سیلک با زیپ و یا پانچ و دسته