پاکت سه لایه

پاکت سه لایه دوخت معمولی

تولید پاکت سه لایه

یک طرف متالایز طلایی

یک طرف پلی امیر(شفاف)

نمونه چاپ شفاف