کیسه تبلیغاتی دارای ۶ رنگ 

نمونه چاپ فلسکو

کیسه تبلیغاتی از جنس نایلکس(پایپ)

چاپ روی ان به صورت دستی یا همان سیلک چاپ 

کیسه تبلیغاتی

کیسه تبلیغاتی نایلون با چاپ فلسکو ۳ رنگ

کیسه تبلیغاتی با رنگ صورتی تولید شده

کیسه تبلیغاتی

کیسه تبلیغاتی حداقل تولید ۵۰۰kg با ۸ رنگ 

کیسه تبلیغاتی

نمونه کیسه تبلیغاتی از جنس نایلون

نمونه چاپ سیلک

(در اندازه و رنگ مختلف)

کیسه دو لایه تبلیغاتی

پاکت ایستاده متالایز پلی امیر

دارای زیپ و پانچ دسته موزی

دارای چاپ شفاف