تولید انواع پاکت ایستاده کراف یک رو شفاف
پاکت ایستاده کراف یک رو شفاف دارای دسته و زیپ
  در انواع رنگ ها و ابعاد مختلف
  پاکت ایستاده کراف یک رو شفاف با قابلیت چاپ دستی و دستگاهی