تولید انواع پاکت فویل سه طرف دوخت

پاکت فویل سه طرف دوخت با قابلیت آسان بازشو (ایزی اپن)

دورو فویل، یک طرف فویل، دورو شفاف و دو رو فویل در انواع رنگ ها و ابعاد مختلف

۶*۴ سانتی متر – ۸۰*۶۰ سانتی متر

پاکت فویل سه طرف دوخت