تولید انواع پاکت پنجره دار از جنس کاغذ و گراف یک رو و دورو شفاف

پاکت پنجره دار با قابلیت آسان بازشو (ایزی اپن)

در انواع رنگ ها و ابعاد مختلف

پاکت ایستاده پاکت پنجره دار یک رو شفاف با قابلیت چاپ دستگاهی و سیلک

به همراه نمونه های چاپ خورده